Thu thập thông tin định kỳ

Tất cả các máy chủ web theo dõi thông tin cơ bản về khách truy cập của họ. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, chi tiết trình duyệt, dấu thời gian và tốc độ hiển thị nội dung. Không có thông tin nào trong số này có thể xác định cá nhân khách truy cập cụ thể vào trang web này. Thông tin được theo dõi cho các mục đích quản lý và bảo trì định kỳ.

Cookie, Fingerprint và Web Beacons

GhienPhim coi trọng quyền riêng tư của bạn. Quy tắc hoạt động của GhienPhim là không duy trì việc lưu trữ thông tin người dùng, theo dõi hành vi duyệt web thông qua cookie hoặc các phương thức yêu cầu người dùng điền thông tin cá nhân để được sử nội dung trên website của chúng tôi.


Tuy nhiên các đối tác quảng cáo và các bên thứ ba khác cũng có thể sử dụng cookie, tập lệnh và / hoặc báo hiệu web để theo dõi khách truy cập vào trang web của chúng tôi nhằm hiển thị quảng cáo và thông tin hữu ích khác. Việc theo dõi như vậy được thực hiện trực tiếp bởi các bên thứ ba thông qua máy chủ của riêng họ và tuân theo chính sách bảo mật của riêng họ.

Kiểm soát quyền riêng tư của bạn

Lưu ý rằng bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để tắt cookie nếu bạn có lo ngại về quyền riêng tư. Bạn không nên tắt cookie cho tất cả các trang web vì nó có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng một số trang web. Tùy chọn tốt nhất là tắt hoặc bật cookie trên cơ sở từng trang web.